autobazar california
MENU / navigace
Zavřít menu / navigaci
Vypsat vozidla v akci Vypsat všechna vozidla

Vozidla jsou Vám k dispozici v autobazaru California - Luhačovice Po-Pá: 9 - 17hod, So: 9 - 12 hod

Financování - HOME CREDIT

Podmínky úvěru IDEAL Credit

 • úvěr poskytujeme jak fyzické tak i právnické osobě
 • na ojetá a nová vozidla
 • typy vozidel, které profinancujeme: osobní a užitková do 3,5 t
 • požadovaná přímá platba na místě od 0 % do 80 %, doporučená 10% (úhrada kupní ceny z vlastních prostředků)
 • maximální stáří vozidla, které profinancujeme: 12 let (14 let včetně financování)
 • délka úvěru od 24 do 84 měsíců (dle stáří vozidla)
 • minimální výše úvěru 30 000,- Kč, maximální není omezená
 • možnost sjednání výhodného havarijního pojištění a povinného smluvního pojištění prostřednictvím Home Credit a. s.

V případě, že je u úvěru financovaná částka vyšší než 150 000 Kč, doporučujeme žadateli uzavřít havarijní pojištění (v případě individuálního pojištění je nutná vinkulace pojistného plnění ve prospěch Společnosti). Doporučujeme uzavřít havarijní pojištění minimálně s trváním po celou dobu úvěrové smlouvy, pojistné krytí na kupní cenu vozidla včetně příslušenství, rozsah pojištění - rizika: živel, havárie, odcizení a vandalismus, max. výše spoluúčasti 20%, platnost na geografické území Evropy.

Klienti Home Credit mohou využít výhodné podmínky havarijního a povinného smluvního pojištění od České pojišťovny, pojišťovny Kooperativa, Uniqa a Direct. Tato pojištění mají fixní výši pojistného, tzn. jeho výše je stejná po celou dobu splácení úvěru bez ohledu na škodný průběh klienta. Pojistné se platí měsíčně, je součástí splátky úvěru.
Klienti si také mohou sjednat od pojišťovny ČP Zdraví pojištění výdajů pro případ smrti úrazem, plné invalidity, dlouhodobé pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání nebo ukončení podnikání. Toto pojištění je dobrovolné, klient si může u dealera při sjednání úvěrové smlouvy zvolit jednu z variant za předpokladu, že splňuje podmínky pro vstup do pojištění.

Jak získat IDEAL Credit-Fyzická osoba-Základní podmínky

 • občan ČR nebo občan SR ve věku minimálně 18 let
 • trvalé bydliště v České republice
 • trvalý pracovní poměr anebo jiný trvalý zdroj příjmů (např. starobní/invalidní důchod)
 • v případě, že žadatel uvádí místo výkonu práce na Slovensku, vždy dokládá:
  kopii pracovní smlouvy a tří posledních výplatních páseknebo výpisy z bankovního účtu za poslední 3 měsíce s viditelnými příjmy od zaměstnavatele
 • v případě, že žadatel uvádí jako zdroj příjmu starobní/invalidní důchod, vždy dokládá důchodový výměr
 • pokud žadatel uvádí jako svého zaměstnavatele vlastní živnost nebo společnost, ve které vlastní 100 % podíl, je posuzovaný jako podnikatelský subjekt, žadatel na sebe musí uvést minimálně jeden ověřitelný telefonický kontakt, a to buď na pevnou linku do zaměstnání (personální oddělení nebo mzdová účtárna) nebo pevnou linku/ paušální mobilní telefon registrovaný na žadatele.

Doklady, které budete potřebovat - Základní doklady

 • platný občanský průkaz (občan SR musí doložit doklad o trvalém pobytu* a cestovní pas)
 • řidičský průkaz nebo cestovní pas** nebo zbrojní průkaz***

* a to na dobu neurčitou, resp. doba povolení pobytu musí být delší než doba splácení úvěrové smlouvy (ekvivalent občanského průkazu ČR)
** řidičský průkaz je možné nahradit cestovním pasem pouze v tom případě, pokud je přímá platba vyšší než 20 %
**** řidičský průkaz je možné nahradit zbrojním průkazem pouze v tom případě, pokud je přímá platba vyšší než 50 %

Rozšířené doklady = základní doklady + jeden z následujících dokumentů:

 • originál potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele
 • nebo pracovní smlouva a kopie tří posledních výplatních pásek
 • nebo důchodový výměr
 • nebo potvrzení o přiznání výsluhy/renty

V individuálních případech má Home Credit a.s. právo si vyžádat další zde neuvedené dokumenty.

Fyzická osoba podnikatel/právnická osoba - Základní podmínky

 • fyzická osoba podnikatel/právnická osoba se sídlem na území ČR
 • minimální doba podnikání je u fyzické osoby, podnikatele 3 měsíce, u právnické osoby 1 rok
 • pokud žadatel uvádí jako svého zaměstnavatele vlastní živnost nebo společnost, ve které vlastní 100 % podíl, je posuzovaný jako podnikatelský subjekt
 • pokud se automobil bude používat pro potřeby taxislužby, autopůjčovny, autoškoly nebo bude mít status práva přednosti v jízdě, doba fi nancování je maximálně 24 měsíců
 • žadatel musí uvést minimálně jeden ověřitelný telefonický kontakt na sídlo fi rmy nebo na bydliště osoby oprávněné zastupovat podnikatelský subjekt

V individuálních případech má Home Credit a.s. právo upravit základní podmínky poskytnutí úvěru.

Doklady, které budete potřebovat

 • platný občanský průkaz osoby oprávněné zastupovat podnikatelský subjekt
 • řidičský průkaz nebo cestovní pas osoby oprávněné zastupovat podnikatelský subjekt
 • výpis z obchodního rejstříku nebo koncesní listinu nebo živnostenský list, případně jiný doklad opravňující k podnikání podle zvláštních předpisů (osoby bez přiděleného IČO)
 • notářsky ověřenou plnou moc v případě, že podnikatelský subjekt zastupuje osoba zplnomocněná na základě plné moci

V individuálních případech má Home Credit a.s. právo si vyžádat další zde neuvedené dokumenty. Více na http://www.homecredit.cz/

Podporujeme nadaci dobrovolných dárců krve 450ml Naděje

Studio TAOX Luhačovice